6626com威尼斯人

Publications

 • ( 1 )

  HaoDong, Ling-DongSun*, Chun-HuaYan* “Upconversion emission studies of single particlesNano Today, 35, 100956 (2020)

 • ( 2 )

  Zhe-Shan Zhang, Qiang Fu, Kai Xu, Wei-Wei Wang, Xin-Pu Fu, Xu-Sheng Zheng, Ke Wu, Chao Ma,* Rui Si,* Chun-Jiang Jia,* Ling-Dong Sun, and Chun-Hua Yan “Intrinsically Active Surface in a Pt/γ-Mo2N Catalyst for the Water?Gas Shift Reaction: Molybdenum Nitride or Molybdenum Oxide?J. Am. Chem. Soc. 142, 31, 13362 (2020)

 • ( 3 )

  Liqun Kang, Bolun Wang*, Qiming Bing, Michal Zalibera, Robert Büchel, Ruoyu Xu, Qiming Wang, Yiyun Liu, Diego Gianolio, Chiu C. Tang, Emma K. Gibson, Mohsen Danaie, Christopher Allen, Ke Wu, Sushila Marlow, Ling-dong Sun, Qian He, Shaoliang Guan, Anton Savitsky, Juan J. Velasco-Vélez, June Callison, Christopher W. M. Kay, Sotiris E. Pratsinis, Wolfgang Lubitz, Jing-yao Liu, Feng Ryan Wang “Adsorption and activation of molecular oxygen over atomic copper(I/II) site on ceriaNature Communications, 11, 4008 (2020)

 • ( 4 )

  Ligang Wang, Huanping Zhou*, Nengxu Li, Yu Zhang, Lihaokun Chen, Xiaoxing Ke, Zhenxin Chen, Zelin Wang, Manling Sui, Yihua Chen, Yuan Huang, Liang Li, Ziqi Xu, Qi Chen, Ling-Dong Sun* ,Chun-Hua Yan* “Carrier Transport Composites with Suppressed Glass-Transition for Stable Planar Perovskite Solar CellsJournal of Materials Chemistry A DOI: 10.1039/D0TA03376F (2020)

 • ( 5 )

  Ke Wu, Xin-Yu Wang, Ling-Ling Guo, Yue-Jiao Xu, Liang Zhou, Ze-Yu Lyu, Kang-Yu Liu, Rui Si, Ya-Wen Zhang, Ling-Dong Sun*, and Chun-Hua Yan* “Facile synthesis of Au embedded CuOx–CeO2 core/shell nanospheres as highly reactive and sinter-resistant catalysts for catalytic hydrogenation of p-nitrophenolNano Res. https://doi.org/10.1007/s12274-020-2806-9 (2020)

 • ( 6 )

  Sheng Mei, Yu Guo, Xiaohuan Lin, Hao Dong, Ling-Dong Sun*, Kuo Li*, and Chun-Hua Yan* Experimental and Simulation Insights into Local Structure and Luminescence Evolution in Eu3+-Doped Nanocrystals under High Pressure J. Phys. Chem. Lett. 11, 3515?3520 (2020)

 • ( 7 )

  Wen-Zhu Yu, Wei-Wei Wang, Shan-Qing Li, Xin-Pu Fu, Xu Wang, Ke Wu, Rui Si, Chao Ma, Chun-Jiang Jia,* and Chun-Hua Yan*  “Construction of Active Site in a Sintered Copper?Ceria Nanorod Catalyst J. Am. Chem. Soc. 141, 17548?17557 (2019)

 • ( 8 )

  Jie Yin, Jing Jin, Hong Zhang, Min Lu, Yong Peng, Bolong Huang*, Pinxian Xi*, Chun-Hua Yan “Atomic Arrangement in Metal‐Doped NiS2 Boosts the Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline MediaAngew. Chem. Int. Ed. 58, 2–9 (2019)

XML 地图 | Sitemap 地图